loader image

Een deskundig
gespreide crypto-
portefeuille tegen
de laagste kosten.

MVIS-A-VanEck-Company

Portefeuille-diagram

  • Maandelijkse herbalancering
  • Maximaal ~25% per crypto-asset
  • Weging: marktkapitalisatie en liquiditeit
  • Index: MVIS Digital Assets 25 Index

Portefeuille-compositie

Omdat niet alle crypto-assets uit de MVIS Digital Assets 25 Index op het handelsplatform Kraken worden verhandeld kan de portefeuille-compositie afwijken van de index.

MVIS Digital Assets 25 Index

Onze index-portefeuille volgt de Digital Assets 25 Index. Dit is een door MV Index Solutions (MVIS) opgestelde index die de prestaties van de 25 grootste en meest liquide crypto-assets weergeeft. Hieruit filteren wij de crypto-assets die worden verhandeld op het handelsplatform Kraken en zodoende onderdeel uitmaken van de index-portefeuille.

Maximaal ~25% per crypto-asset

T.b.v. een optimale spreiding hanteert de MVIS Index bij de maandelijkse herbalancering een maximale weging van 20% per crypto-asset. Dit voorkomt dat een crypto-asset (bv. bitcoin) te dominant wordt. Afhankelijk van het aantal beschikbare crypto’s op Kraken ligt dit percentage voor onze index-portefeuille op ongeveer 25% per crypto-asset.

Herbalanceren en reviseren

Constante prijsfluctuaties hebben als gevolg dat binnen de index de onderlinge verhoudingen van de crypto-assets schommelen. Ten behoeve van een optimale spreiding worden de index en uw portefeuille daarom iedere maand geherbalanceerd en gereviseerd. Dit maakt het mogelijk de nieuwste trends en ontwikkelingen nauwkeurig te volgen.

  • Tijdens het herbalanceren worden de verhoudingen teruggebracht naar de oorspronkelijke weging op basis van marktkapitalisatie en liquiditeit. Een deel van de hardst gestegen crypto’s wordt verkocht en daarmee worden crypto’s bijgekocht die qua prijs relatief achter zijn gebleven. Zodoende wordt er voor een relatief hoge prijs verkocht en voor een relatief lage prijs gekocht.
  • Reviseren betekent dat een crypto-asset uit de index, dat op basis van gedaalde marktkapitalisatie en/of liquiditeit niet langer in de index thuishoort, wordt vervangen door het eerstvolgende uit de selectielijst.