loader image

Indexbeleggen
betekent minder
kosten en meer
nettorendement.

Koers &
rendement

Minder kosten, meer rendement

Vanwege de lage kosten en het feit dat koersen niet of nauwelijks te voorspellen zijn, is het nettorendement van indexbeleggen doorgaans hoger dan dat van de meeste actieve beleggingsstrategieën. Dit geldt wereldwijd voor alle markten. Indexbeleggen betekent minder kosten en meer rendement. Het bewijs hiervoor is overweldigend.

Dat komt doordat bij het simpelweg volgen van de index, de kosten zo laag mogelijk zijn. Zo betaalt u bij ons geen in- of uitstapkosten en ook geen prestatie- of bewaarvergoeding. Wij hebben namelijk geen dure fondsmanagers met hoge vergoedingen in dienst en ook worden er niet onnodig veel transacties gedaan, met hoge transactiekosten als gevolg. Bij indexbeleggen heeft u deze kosten allemaal niet, hetgeen uw rendement ten goede komt.

Extra rendement d.m.v. staking

Het handelsplatform Bitvavo biedt ook stakingdiensten, waarbij bepaalde crypto-assets worden vastgezet (gestaked) in ruil voor een periodieke rentevergoeding. Als belegger profiteert u zo niet alleen van de mogelijke waardestijging van uw crypto-portefeuille, maar ontvangt u daarnaast ook rente-inkomsten.

Rendementsverloop

24 uur

YTD

1 jaar

Sinds 30/3/2019

Het rendement wordt elke vijf minuten bijgewerkt en is uitsluitend bedoeld voor vergelijkingsdoeleinden. Individuele portefeuilles kunnen ervan afwijken. De basisdatum was 30-03-2019 met een waarde van €100.

Bereken
het rendement

Selecteer een beleggingsbedrag en een periode om het behaalde rendement te berekenen.

RendementBeleggingswaarde

0,00%€0,-

Rendement

0,00%

Beleggingswaarde

€0,-

De berekening is een weergave van het behaalde rendement van onze index-portefeuille op het handelsplatform Bitvavo. De gepresenteerde cijfers zijn slechts ter indicatie en zijn geen weerspiegeling van toekomstige resultaten.

Historisch rendement (%)

 

  • Cum (cumulatief) staat voor het totaal aan rendement gedurende een x-aantal jaren.
  • CAGR (Compounded Annual Growth Rate) is een weergave van het samengestelde jaarlijkse rendement.

Bron: Bitvavo