loader image

Indexbeleggen
betekent minder
kosten en meer
nettorendement.

Minder kosten, meer rendement

Vanwege de lage kosten en het feit dat koersen niet of nauwelijks te voorspellen zijn, is het nettorendement van indexbeleggen doorgaans hoger dan dat van de meeste actieve beleggingsstrategieën.

Dat komt doordat bij het simpelweg volgen van de index, de kosten zo laag mogelijk zijn. Zo betaalt u bij ons geen in- of uitstapkosten en ook geen prestatie- of bewaarvergoeding. Wij hebben namelijk geen dure fondsmanagers met hoge vergoedingen in dienst en ook worden er niet onnodig veel transacties gedaan, met hoge transactiekosten als gevolg. Bij indexbeleggen heeft u deze kosten allemaal niet, hetgeen uw rendement ten goede komt.

De AFM zegt hierover: 

“Het verwachte rendement van de groep van actief beheerde fondsen is lager dan dat van een index en van tevoren is niet tot nauwelijks te voorspellen welk fonds beter dan de index zal gaan presteren.”

Rendementsverloop

24 uur

YTD

1 jaar

Sinds 31/12/2014

Het rendement wordt elke vijf minuten bijgewerkt en is uitsluitend bedoeld voor vergelijkingsdoeleinden. Individuele portefeuilles kunnen ervan afwijken. De basisdatum was 31-12-2014 met een waarde van €100.

Rendementscalculator

Selecteer een beleggingsbedrag en een periode om het behaalde rendement te berekenen.

RendementBeleggingswaarde

0,00%€0,-

Rendement

0,00%

Beleggingswaarde

€0,-

Berekenen het rendement

De rendementscalculator geeft een weergave van het behaalde rendement van onze index-portefeuille gedurende een geselecteerde periode uit het verleden. De gepresenteerde cijfers zijn slechts ter indicatie en zijn geen weerspiegeling van toekomstige resultaten.

Risico’s

Beleggen is risico nemen. Een hoog rendement gaat gepaard met een hoog risico. Beleggen in crypto-assets brengt vanwege de aanzienlijke marktfluctuaties en hoge onvoorspelbaarheid significante risico’s met zich mee en moet worden beschouwd als zeer risicovol. 

Historisch rendement (%)

  • Cum (cumulatief) staat voor het totaal aan rendement gedurende een x-aantal jaren.
  • CAGR (Compounded Annual Growth Rate) is een weergave van het samengestelde jaarlijkse rendement.

Bron: Kraken