loader image

Actief of passief crypto-beleggen, wat levert meer op?

Rendement indexstrategie ruim vier keer zo hoog

Het nettorendement van onze indexstrategie was, gemeten over een periode van 6 jaar, ruim vier keer hoger dan dat van de groep actief beheerde crypto-fondsen uit onze vergelijking.

Deze conclusie is het gevolg van een objectieve vergelijking van onderstaande drie strategieën, waarvan de resultaten hieronder worden weergegeven.

  • Mercury Redstone indexstrategie
  • MVIS Digital Assets 25 Index
  • Eurekahedge Crypto-Currency Hedge Fund Index

Data

Als benchmark gebruiken we de Eurekahedge Crypto-Currency Hedge Fund Index. Deze index is een weergave van de prestaties van 19 verschillende crypto-fondsen wereldwijd en dient als maatstaf voor de markt van actieve beleggingsstrategieën in crypto-assets.

De periode voor de vergelijking is vanaf de basisdatum van onze indexstrategie tot het moment van schrijven, te weten van 31/12/2014 t/m 31/12/2020. En omdat alle historische rendementsgegevens waarop wij ons baseren zowel op onze website als die van MVIS en Eurekahedge zijn terug te vinden, geven we hieronder alleen de voornaamste bevindingen weer

Netto jaarlijks rendement

De eerste grafiek is een weergave van het netto jaarlijks rendement van zowel de MVIS Index als onze indexstrategie (beide gecorrigeerd voor 2% vaste kosten p/j). Opvallend is het grote verschil in 2017, waarin het rendement van de actieve strategieën uit de Eureka Benchmark Index beduidend achter bleef op dat van de MVIS Index en onze indexstrategie.

Vergelijking van het netto jaarlijks rendement

Netto jaarlijkse beleggingswaarde (NAV)

Onderstaande grafiek is een weergave van de netto jaarlijkse beleggingswaarde (NAV). Een initiële belegging van €100 zou met een totaalrendement van 22.540% op basis van onze indexstrategie na 6 jaar €22.640 waard zijn geweest. Dat is een factor 4,36 hoger dan de €5.351 van de Eureka Benchmark Index. U zou dan ieder jaar gemiddeld 147% aan rendement hebben gemaakt.

Deze waardestijging is natuurlijk uitzonderlijk. Maar wat ook goed is te zien is dat de actieve strategieën uit de Eureka Benchmark Index gedurende deze zes jaar niet in staat zijn gebleken de MVIS Index te verslaan.

Vergelijking van de netto jaarlijkse beleggingswaarde (NAV)

Conclusie

Bovenstaande is uiteraard een momentopname, maar het is zonneklaar dat voor de gemeten periode onze crypto indexstrategie een aanzienlijk beter nettorendement heeft opgeleverd dan de minder rendabele actieve beleggingsstrategieën uit de Eureka Benchmark Index.

Dit heeft de volgende drie oorzaken:

De eerste van de twee vormen van actief beheer is het zogenaamde timen van de markt (wanneer in en uit te stappen), wat ontzettend moeilijk, zo niet onmogelijk is. Daar komt bij dat de grote stijgingen van de markt vaak geconcentreerd zijn in een korte tijdspanne, een belegger die actief probeert te anticiperen loopt daardoor het risico de beste winsten mis te lopen omdat hij te vroeg uitstapt of te laat weer instapt. Om het marktrendement te behalen dient u dan ook in de markt te zitten.

Meer over market timing

De tweede vorm van actief beheer is het selecteren van aandelen, ook wel bekend als stock picking. Nu geldt echter dat de koersstijging van de gehele markt slechts door een klein groepje aandelen wordt veroorzaakt. Bij het selecteren van aandelen bestaat er een grote kans dat deze aandelen niet in de portefeuille worden opgenomen waardoor het totale rendement lager uitvalt.

Meer over stock picking

Bovenstaande twee vormen van actief beheer voegen in feite dus geen extra waarde toe. De reden dat actief beheer gemiddeld genomen zelfs onderpresteert, zijn de extra kosten die het met zich meebrengt, zoals bijvoorbeeld een periodieke prestatievergoeding van soms wel 20%. Deze kosten gaan namelijk allemaal van uw brutorendement af, met als logisch gevolg een lager nettorendement.

Meer over het effect van kosten

Dit zijn de voornaamste redenen waarom actieve strategieën op de lange termijn doorgaans minder nettorendement opleveren dan passieve indexstrategieën.

Deze conclusie zegt iets over het verschil tussen passief en actief beleggen en niets over de absolute jaarlijkse rendementen. Het is misschien een cliché, maar in het verleden behaalde resultaten bieden uiteraard geen garantie voor de toekomst. Indexbeleggen betekent de markt volgen, en die gaat nu eenmaal op en neer. Zo was 2018 een verlieslijdend jaar. Indexbeleggen is echter gericht op de lange termijn, opdat de mindere jaren ruimschoots worden gecompenseerd door de betere jaren.

Actief vs. passief beleggen

Wat zijn crypto-assets en hoe belegt u erin?

Lees onze informatie-brochure met een begrijpelijke uitleg van blockchain en crypto-assets en hoe u er het beste in kunt beleggen.

Vul hier uw e-mailadres in om onze informatie-brochure te openen.

You have Successfully Subscribed!