loader image

Actief of passief crypto-beleggen, wat levert meer op?

Rendement indexstrategie ruim 4x hoger

Het nettorendement van onze indexstrategie was, gemeten over een periode van 6 jaar, ruim vier keer hoger dan dat van de groep actief beheerde crypto-fondsen uit onze vergelijking.

Deze conclusie is het gevolg van een objectieve vergelijking van onderstaande drie strategieën, waarvan de resultaten verderop staan weergegeven.

  • Mercury Redstone indexstrategie
  • MVIS Digital Assets 25 Index
  • Eurekahedge Crypto-Currency Hedge Fund Index

Data

Als benchmark gebruiken we de Eurekahedge Crypto-Currency Hedge Fund Index. Deze index is een weergave van de prestaties van 19 verschillende crypto-fondsen wereldwijd en dient als maatstaf voor de markt van actieve beleggingsstrategieën in crypto-assets.

De periode voor de vergelijking is vanaf de basisdatum van onze indexstrategie tot het moment van schrijven, te weten van 31/12/2014 t/m 31/12/2020. En omdat alle historische rendementsgegevens waarop wij ons baseren zowel op onze website als die van MVIS en Eurekahedge zijn terug te vinden, geven we hieronder alleen de voornaamste bevindingen weer

Netto jaarlijks rendement

De eerste grafiek is een weergave van het netto jaarlijks rendement, uitgaande van 2% kosten p/j. Opvallend is het grote verschil in 2017, waarin het rendement van de actieve strategieën uit de Eureka Benchmark Index beduidend achter bleef op dat van de MVIS index en onze indexstrategie.

Netto jaarlijkse beleggingswaarde (NAV)

Onderstaande grafiek is een weergave van de netto jaarlijkse beleggingswaarde (NAV). Een initiële belegging van €100 zou met een totaalrendement van 22.540% op basis van onze indexstrategie na 6 jaar €22.640 waard zijn geweest. Dat betekent een gemiddeld jaarlijks rendement van 147%. Deze waardestijging is natuurlijk uitzonderlijk. Maar wat ook goed is te zien is dat de actieve strategieën uit de Eureka Benchmark Index gedurende deze zes jaar niet in staat zijn gebleken de MVIS Index te verslaan.

Conclusie

Bovenstaande is uiteraard een momentopname, maar het is zonneklaar dat voor de gemeten periode onze crypto indexstrategie een aanzienlijk beter nettorendement heeft opgeleverd dan de minder rendabele actieve beleggingsstrategieën uit de Eureka Benchmark Index.

Wij verwachten dat deze trend zich gedurende de aankomende jaren zal doorzetten. Dat komt omdat het zogenaamde timen van de markt (wanneer in en uit te stappen) ontzettend moeilijk, zo niet onmogelijk is. En omdat de grote stijgingen (net zoals de grote dalingen) van de markt vaak geconcentreerd zijn in een korte tijdspanne, loopt een belegger die actief probeert te anticiperen het risico de beste winsten mis te lopen. Dit is goed te zien in 2017 van de eerste grafiek, waarin het rendement van de Eureka Benchmark Index sterk achterbleef op dat van de MVIS Index en onze indexstrategie.

Daarom presteren actieve strategieën in een stijgende markt doorgaans minder dan passieve indexstrategieën. En omdat wij verwachten dat de crypto-markt in de aankomende jaren nog een enorme groei zal doormaken, is indexbeleggen waarschijnlijk de meest rendabele beleggingsstrategie.

Deze conclusie zegt iets over het verschil tussen passief en actief beleggen en niets over de absolute jaarlijkse rendementen. Het is misschien een cliché, maar in het verleden behaalde resultaten bieden uiteraard geen garantie voor de toekomst. Indexbeleggen betekent de markt volgen, en die gaat nu eenmaal op en neer. Zo was 2018 een verlieslijdend jaar. Indexbeleggen is echter gericht op de lange termijn, opdat de mindere jaren ruimschoots worden gecompenseerd door de betere jaren.

“Actieve fondsen die tot doel hebben de rendementen van de index te overtreffen, falen doorgaans jammerlijk.”

Fondsvergelijker Morningstar