loader image

Actief vs.
passief beleggen

Het totale nettorendement van onze passieve index-portefeuille op het handelsplatform Kraken was voor de gemeten periode wel 3,5x hoger dan dat van de groep actief beheerde crypto-fondsen uit de benchmark.

Als benchmark gebruiken we de EurekaHedge Crypto Hedge Fund Index. Deze index is een weergave van prestaties van veertien gelijk gewogen actief beheerde crypto-fondsen. De periode voor de vergelijking is van 31-12-2014 tot 31-08-2023.

En omdat alle historische rendementsgegevens waarop wij ons baseren zowel op onze website als die van EurekaHedge zijn terug te vinden, geven we hieronder alleen onze voornaamste bevindingen weer.

.

Nettorendement

Onderstaande grafiek is een weergave van het jaarlijkse nettorendement. Opvallend is het grote verschil in 2017, waarin het rendement van de benchmark index beduidend achter bleef op dat van onze passieve index-portefeuille.

Nettorendement

En als we inzoomen zien we dat ook in de jaren 2016 en 2021 het verschil bijzonder groot is. Dit geldt vrijwel voor alle jaren waarin de markt omhoog gaat, onze passieve index-portefeuille presteert dan aanzienlijk beter dan de benchmark.

Nettorendement

Netto beleggingswaarde (NAV)

Onderstaande grafiek is een weergave van de jaarlijkse netto beleggingswaarde (NAV).

Een belegging van €100 in onze index-portefeuille zou gedurende de gehele periode zijn gestegen naar €24.933. Dat is een factor 3,5 (!) meer dan de €7.170 van de benchmark index.

Netto beleggingswaarde (NAV)

Conclusie

Bovenstaande vergelijking is uiteraard een momentopname, maar het is zonneklaar dat voor de gemeten periode onze passieve index-portefeuille een aanzienlijk beter nettorendement heeft opgeleverd dan het gemiddelde van de actieve beleggingsstrategieën uit de benchmark index. Dit komt voornamelijk door onderstaande drie oorzaken.

1. Market timing

De eerste van de twee vormen van actief beheer is het zogenaamde market timing (wanneer in en uit te stappen) wat vrijwel onmogelijk is. Daar komt bij dat de grote stijgingen van de markt vaak geconcentreerd zijn in een korte tijdspanne, een belegger die actief probeert te anticiperen loopt daardoor het risico de beste winsten mis te lopen omdat hij bij een stijgende koers te vroeg uitstapt of te laat weer instapt.

Dat is ook een van de redenen waarom actieve strategieën het soms beter doen tijdens een bear market, omdat ze dan bij een dalende koers (deels) al zijn uitgestapt. Maar vervolgens vaak weer slechter presteren tijdens een bull market, omdat ze dan te laat zijn met instappen wanneer de koers weer omhooggaat. Ervan uitgaande dat de markt op termijn alleen maar zal groeien kan je er dus maar beter in blijven zitten. Een gevleugelde uitspraak onder beleggers is dan ook: Time in the market beats timing the market.

2. Stock picking

De tweede vorm van actief beheer is stock picking (het selecteren van individuele aandelen). Nu geldt echter dat de koersstijging van de gehele markt doorgaans slechts door een klein groepje aandelen wordt veroorzaakt. Bij het selecteren van aandelen bestaat er een grote kans dat deze aandelen niet in de portefeuille worden opgenomen waardoor het totale rendement lager uitvalt.

3. Kosten

Als we kijken naar de gehele markt (c.q. alle beleggers tezamen) dan zien we dat de groep actieve beleggers op termijn altijd onderpresteert t.o.v. de groep passieve beleggers. Afgezien van bovenstaande twee argumenten is daarvoor de voornaamste reden de hoge kosten die actief beleggen met zich meebrengt. Hoe meer u handelt, hoe meer transactiekosten u betaalt. En wanneer u het uitbesteedt, komen daar de hoge kosten van dure fondsmanagers nog bij. Zo wordt er door actief beheerde cryptofondsen, naast de opslag- en beheerkosten, doorgaans ook een stevige prestatievergoeding gerekend van soms wel 20 tot 25% per maand! Houd er dan rekening mee dat die kosten allemaal af gaan van uw rendement. Bij passief indexbeleggen heeft u deze kosten allemaal niet, wat uw nettorendement ten goede komt.

De meeste actieve beleggingsstrategieën verslaan de markt (c.q. de index) dan ook niet. Dit geldt wereldwijd voor alle markten. Het bewijs hiervoor is overweldigend. Indexbeleggen is simpelweg de beste keuze.

Deze conclusie zegt iets over het verschil tussen actief en passief beleggen en niets over absolute jaarlijkse rendementen. Het is misschien een cliché, maar in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indexbeleggen betekent de markt volgen, en die gaat nu eenmaal op en neer. Zo waren 2018 en 2021 verlieslijdende jaren. Indexbeleggen is echter gericht op de lange termijn, opdat de mindere jaren ruimschoots worden gecompenseerd door de betere jaren.

Open een account

Gratis uitproberen?

Wilt u onze index-portefeuille geheel vrijblijvend, twee weken gratis uitproberen?