loader image

Wat is
dollar-cost averaging?

Dollar-cost averaging (DCA) is een beleggingsstrategie waarbij met regelmatige tussenpozen een (vast) bedrag wordt belegd in een bepaalde beleggingscategorie, ongeacht de koersen. Het idee achter deze strategie is dat u gaandeweg zowel belegt tegen lage als hoge koersen en daarmee het risico neutraliseert dat u alles op één moment tegen een relatief hoge koers belegt.

In tegenstelling tot het timen van de markt, is dollar-cost averaging een passieve beleggingsstrategie, die minder aandacht vereist aangezien u telkens met dezelfde regelmaat hetzelfde bedrag investeert. Hierdoor spelen emoties ook geen rol in het besluitvormingsproces, wat met name op de lange termijn doorgaans een positief effect heeft op uw rendement.

DCA met Mercury Redstone

Omdat wij op de laatste dag van de maand uw portefeuille automatisch herbalanceren, is Mercury Redstone uitermate geschikt voor het toepassen van dollar-cost averaging.

U kunt dit eenvoudig doen door bij uw bank een periodieke overboeking in te stellen naar uw Kraken-rekening.* De storting wordt dan op de laatste dag van de maand automatisch door ons opgenomen in uw crypto-portefeuille, u hoeft hier zelf niets voor te doen.

*Vergeet niet het referentienummer van uw Kraken-rekening te vermelden in de omschrijving van uw overboeking.

Voor wie?

De strategie is vooral geschikt voor beleggers die iedere maand een deel van hun inkomsten willen beleggen, omdat het ze in staat stelt om met kleinere bedragen na verloop van tijd een grotere positie op te bouwen.

Sommige beleggers starten bijvoorbeeld in één keer met €10.000. Terwijl andere beleggers met een lager bedrag starten, maar deze strategie gebruiken om met de tijd een positie van €10.000 op te bouwen door iedere maand bijvoorbeeld €500 bij te storten.